ជជែកជាមួយយើង, ដំណើរការដោយ ការជជែកផ្ទាល់

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុន Hydrocare Tech LLC

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អាស័យដ្ឋាន

លេខ ១១, ផ្លូវចេងភូ, ក្រុងសេងផូ, សួនឧស្សាហកម្មស៊ូចូវជាំងស៊ូសេវាកម្មប្រទេសចិន 

ទូរស័ព្ទ (Whatsapp)

+86 ១៥៨០០៦០១១១១

+86 ១៧៣១៥៥៦៣០០៦

ទម្រង់ទំនាក់ទំនង